Giới thiệu

Dream Project là một nền tảng phát triển sản phẩm sáng tạo thuộc Dream.network. Chúng tôi khát khao xây dựng một nền tảng dành cho các nhà sáng tạo nội dung như Disney.

Chúng tôi nhận thấy sự sáng tạo, khát khao định vị lên thương hiệu, câu chuyện nhân vật của từng quốc gia.

Nhật bản :

– Doremon

– Conan

Hàn Quốc :

– One Piece..

– Lavar

– Shaun the Ship

Hoa Kỳ :

– DC, Marvel…

Đời sống sáng tạo tinh thần tạo những nhân vật có sức ảnh hưởng về mặt tinh thần, giáo dục sâu sắc đến cả thế hệ.