Theo đuổi ngành công nghiệp sáng tạo

Ngành công nghiệp sáng tạo bao gồm các lĩnh vực như quảng cáo và marketing, kiến trúc, nghề thủ công, thiết kế (đồ họa, thời trang), phim ảnh, truyền hình, video, dịch vụ máy tính, văn học, xuất bản, bảo tàng, thư viện, âm nhạc, game, thể thao. Trong cuốn...